Τα νύχια των χεριών...
Τα νύχια των χεριών μεγαλώνουν τέσσερις φορές ταχύτερα από τα νύχια των ποδιών.