Ο μέσος άνθρωπος αναλώνει...
Ο μέσος άνθρωπος αναλώνει δύο χρόνια της ζωής του μιλώντας στο τηλέφωνο.