Ο Mel Blanc...
Ο Mel Blanc (η φωνή του Μπαγκς Μπάνι) ήταν αλεργικός στα καρότα.