Ο ισχυρότερος μυς ...
Ο ισχυρότερος μυς στο ανθρώπινο σώμα είναι η γλώσσα.