Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη...
Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πτήση κότας διήρκησε 13 δευτερόλεπτα.