Η κάρτα του Αl Capone....
Η κάρτα του Αl Capone έγραφε πώς είναι πωλητής επίπλων.