Το μάτι της στρουθοκαμήλου...
Το μάτι της στρουθοκαμήλου είναι μεγαλύτερο από τον Εγκέφαλό της.