Οι πεταλούδες μυρίζουν
Οι πεταλούδες μυρίζουν με τα πόδια τους.