Οι πολικές αρκούδες.
Οι πολικές αρκούδες, είναι αριστερόχειρες!