Οι δεξιόχειρες άνθρωποι ζουν..
Οι δεξιόχειρες άνθρωποι ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες.