Ο οργασμός από ένα γουρούνι ...
Ο οργασμός από ένα γουρούνι κρατάει 30 λεπτά !!!! (Στην επόμενη ζωή μου, θέλω να είμαι γουρούνι! Πως όμως το κατάλαβαν αυτό, και γιατί το έψαξαν;)