το σύμβολο του δολαρίου...

το σύμβολο του δολαρίου ($) είναι το U που συνδυάζεται με το S (U.Το S.)