σε μια ομάδα 23ών ανθρώπων ...
τουλάχιστον δύο έχουν τα ίδια γενέθλια με πιθανότητα μεγαλύτερη από του 1/2 ...