36.000.000 κλήσεις ...
36.000.000 κλήσεις γίνονται καθημερινά στην Αμερική ...